142 - Regionaal Historisch Centrum Tilburg (RHCT), Moergestel Rechterlijk archief (R) 302, f 196, 29 maart 1613; kantlijnakte van 27 janauri 1614.
144 - RHCT, Moergestel R 302, f 219v, 25 maart 1614; met kantlijnakte van 4 april 1615.
146 - RHCT, Moergestel R 303, f 177v, 5 februari 1627.
147 - RHCT, Moergestel R 304, f 42, 19 maart 1631.
148 - RHCT, Moergestel R 304, f 215v, 12 maart 1637.
149 - RHCT, Moergestel R 304, f 225v, juni (?) 1637.
150 - RHCT, Moergestel R 305, f 5, 1640(?); f 119, 21 maart 1642; f 130v, 31 mei 1642.
151 - RHCT, Moergestel R 305, f 135, 19 juli 1643.
152 - RHCT, Moergestel R 305, f 176, 18 juni 1643.
153 - RHCT, Moergestel R 307, f 107, maart 1662; de definitieve verkoop vond plaats op 10 maart 1662.
154 - RHCT, Moergestel R 334, f 65v, 8 juni 1695. Hierin is sprake van de genoemde schuldbekentenis voor schepenen van Moergestel gepasseerd op 6 juli 1676.

Generatie V-b: Aert Jan Cornelis de Brouwer

Hij is geboren te Moergestel omstreeks 1585 en aldaar overleden tussen 19 juli 1642 en 18 juni 1643, zoon van IV-a.

Toen zijn broer Hendrick zijn kindsdeel, aangekomen van hun moeder bij de deling van 1605, verkocht aan Jan Cornelis Verachter, maakte Aert gebruik van zijn recht op naarderschap om dat bezit in de familie te houden.(142) Bij de deling in 1614 kreeg hij een huis met 3 lopenzaad land, genaamd de Looterspeeck, nog 4 lopenzaad land en de helft in de Looterspeeckse weide.(143) Op 25 maart 1614 beleende hij 1 lopenzaad land in de Looterspeeckse akker aan Henrick Diercx Adriaens voor de tijd van een jaar en op 4 april 1615 loste hij zijn schuld af. Op dezelfde dag droeg hij een beemd, aangekomen van zijn vrouw en gelegen op de Hild in Moergestel, over aan Daniel Jans de Bresser en Bartholomeeus Jan Meeuss, alsook een aan de Looterspeeck gelegen stuk erf met een bussel koren erop aan Gerard Jan Martens de Witte.(144)
Na deze verkopen ging Aert zijn bezit uitbreiden door de helft van de Looterspeeckse weide die hij nog niet bezat van de andere erfgenamen te kopen. Voorts verwierf hij 1 zesterzaad land in de Inslach van zijn zwager Jan Adriaen Jans den Dekker. De eerste aankoop deed hij samen met zijn zwager Peter Coenraets van de Staeck.(145) Ten slotte kocht hij van zijn broer Adriaen een stuk akkerland van 2 lopenzaad en een dries van 1 lopenzaad en 2 roeden.(146) Deze dries verkocht hij in 1631 aan zijn broer Wouter, na het overlijden van diens vrouw Peterke Dircx van den Hout, ten behoeve van de kinderen uit dat huwelijk.(147)
Bij de erfdeling na het overlkijden van zijn vader kreeg Aert samen met zijn broer Adriaen en zijn zwagers Servaes Henrick Hoofman en Jan Adriaens de Dekker de Stevensacker, vier vijfde gedeelte van de Wouter Lambert Nijs bunder ubn het Catersche Broeck en de akker in de Inslach.(148)
In 1637 trad hij samen met Steven Anthonis Stevens op als voogd over de onmondige kinderen van Peter Conraets van de Staeck en zijn zuster Catharina bij de verkoop van akkerland gelegen in de Hoevel in Moergestel aan Aert Albert Appels. Bij dezelfde gelegenheid verkocht hij met de andere bezitters de Stevenswei aan de kinderen van Peter Coenraets van de Staeck.(149) In 1640 en 1642 was hij samen met Henrick Dierx van Hout actief als voogd over de onmnondige kinderen van zijn broer Wouter bij de erfdeling ie toen tussen die kinderen plaatsvond.(150)
Zijn laatste door de Moergestelse schepenen vastgelegde daad was de aankoop van de Wijntkens beemt in Moergestel van de erfgenamen van Gerit Pauwels Philips.(151) Uit een akte uit 1643 blijkt dat Aert dan inmiddels is overleden.(152)
Aert Jan Cornelis Goijaerts is in de kerk van Oisterwijk op 25 februari 1612 getrouwd met Marij Adriaen Jan Aelberts, dochter van Adriaen Jan Aelberts en Marij Gerard Pauwels.


Huwelijksakte van Arnoldus Joh(ann)is Cornelissen et Maria Adriani

Hun kinderen waren:
 • 1. Adam Aerts de Brouwer, volgt onder VI-d.
 • 2. Willemken Aerts de Brouwer, geboren omstreeks 1618 en overleden in Moergestel op 10 april 1692 en aldaar begraven op 12 april van dat jaar.
  Zij was gehuwd met Wouter Adriaens van der Achter. Na het overlijden van haar man verkocht zij haar erfdeel door middel van een openbare verkoop, daarbij geassisteerd door haar broer Adam en haar zwager Adriaen Adriaens van der Achter. Zij verkocht voor f 1350 aan haar zwager Cornelis Adriaens van der Achter de Wijntkens acker, de Gijs, de Hooge acker en de Wijntkens beemt, alle gelegen te Moergestel, en de Oosterwijcxen beemt, gelegen over de hei in Oisterwijk bij de 'bandbrugge' bij de Oisterwijkse dijk. Voor haar deel van het Heijveldeken, dat zij samen met haar broer Adam verkocht, ontving zij nog eens f 167:10:0.(153)
  In 1676 tekende zij een schuldbekentenis ten gunste van Willem Cornelis van de Wiel, die in 1695 werd verkocht aan Jan Wassenberg, secretaris van Moergestel.(154)
  Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen in Moergestel gedoopt:
  1. Maria, gedoopt op 12 juli 1647.
  2. Aleidis, gedoopt op 17 april 1649.
  3. Arnoldus, gedoopt op14 april 1654.
  4. Maria, gedoopt 12 januari 1657 en begraven op 14 november 1658.
  5. Joannes, gedoopt op 9 maart 1659.
  6. Maria, gedoopt op 8 mei 1660.[Homepage]   [Naamindex]   [Print]   [Zoek]   [Mail]
Šopyright   Luud   de   Brouwer