Bronnen en literatuur Afdrukken

Deel 1: Een geschiedenis van Moergestel tot 1811

door Paul van Dun

-8-Bronnen en literatuur

De tekst komt uit: Ad van den Oord en Paul van Dun: Merk toch hoe sterk. Moergestel schreef geschiedenis (Moergestel, 1996) (copyright).


GEBRUIKTE ARCHIEVEN

Algemeen Rijksarchief


Archief van de Staten Generaal
Inv.nr. 12558.13
Gedrukte resoluties, 1699.

Rijksarchief in Noord-Brabant

Archief van de Raad van Brabant in Den Haag
Inv.nr. 788.2479.

Streekarchief Kwartier van Oisterwijk

Oud rechterlijk archief Archief van de schepenbank waarin de documenten zitten die betrekking hebben op hun optreden als "rechters" in criminele en vrijwillige rechtspraak. van Moergestel
Inv.nrs. 23-25, 83, 94, 104-106, 113-114, 124, 129, 143, 174-176, 183, 196, 212, 221, 224, 235, 237, 242, 245-246, 250.

Oud administratief archief van Moergestel
Inv.nrs. 2-17, 37a, 38-40, 44-45, 60-62, 66-71, 72-83, 87-103, 112-115, 145-149, 169-170, 219-226, 228-238, 264-299.

LITERATUURLIJST

Abels, P. en Wouters, A., De grote kerkelijke vergadering van 's-Hertogenbosch 2 dln. ('s-Hertogenbosch, 1986)

Nico Arts, 'Een vuurstenen bijltje uit het dal van de Reusel te Broekzijde, Gemeente Moergestel' in: De Kleine Meijerij 38 (1987) 42-43

Nico Arts, 'Een stenen bijl en een stenen wig uit het Zuiden van de gemeente Moergestel' in: De Kleine Meijerij 40 (1989) 77-80

Autenboer, E. van, Kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant. 2 dln. (Tilburg, 1993)

Bakker, W. de, 'Rond de kansel in de hervormde kerk van Oisterwijk' in: De Kleine Meijerij (26) 1975 64-72

Bieleman, Jan, Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500 - 1950. (Meppel, 1992)

Breugel, C., 'De beschreeve staat van de Meijerije (1794)' in: Historia Agriculturae VIII (Groningen, 1965) 109-541

Bruning, M.M.B.Ph., Inventaris Boekwerk, waarin volgens een bepaalde ordening de stukken worden beschreven, die in een bepaald archief berusten. van het oud-rechterlijk archief Archief van de schepenbank waarin de documenten zitten die betrekking hebben op hun optreden als "rechters" in criminele en vrijwillige rechtspraak. van Moergestel 1455-1811 ('s-Hertogenbosch, 1974)

Bruning, M.M.B.Ph., 'Een vorm van armenzorg in de 18e eeuw (Uitbesteding van behoeftige mensen)' in: De Kleine Meijerij 25 (1974) 103-107

Bruning, M.M.B.Ph., 'Philips contra Johanna, en wie er het hunne over mochten zeggen (Philips de Goede, hertog van Brabant, en Johanna van der Leck, vrouwe van Moergestel, 1437)' in: De Kleine Meijerij 26 (1975) 33-36 en 62-64

Bruning, M.M.B.Ph., 'Het droeve verhaal van Salomon en de grijze koe' in: De Kleine Meijerij 26 (1975) 44-45

Bijsterveld, A.J.A, Laverend tussen kerk en wereld De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570 Met bijlagen. (Amsterdam, 1993)

Camps, H.P.H, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312. 2 dln. ('s-Gravenhage, 1979)

Caspers, Thijs, De hand van de mens in het landschap. (Haaren, 1992)

Cuijpers, Theo e.a. (red.), Ach Lieve Tijd 800 jaar de Meierij, de Meierijenaars en hun rijke verleden. (Zwolle, 1994-1995)

Fasel, W.A., Inventaris Boekwerk, waarin volgens een bepaalde ordening de stukken worden beschreven, die in een bepaald archief berusten. van het archief der gemeente Moergestel Niet uitgegeven. Raadpleegbaar Streekarchief Het Kwartier van Oisterwijk

Goldberg, J. en Kops, J., 'De landbouwkundige gegevens uit het journaal der reize van den agent van nationale economie der Bataafsche Republiek, J. Golberg, en het verbaal gehouden door den commissaris van Landbouw, J. Kops in het jaar 1800' in: Historia Agriculturae V (Groningen, 1959) 119-288

Hanewinkel, S., Reize door de Majorij van 's-Hertogenbosch in den jaare 1798-1799. ('s-Hertogenbosch, 1973)

Hurk, L. van den, 'Keukenafval uit de Romeinse tijd in de Raadhuisstraat te Moergestel' in: De Kleine Meijerij 46 (1996) 18-24

Ising, Alfons, Brabantse Schuttersgilden Vroeger en Nu. (Maasbree, 1983)

Iven, Wim, Jan Bogaerts en Teo van Gerwen, Schuttersgilden in Noord-Brabant. (Helmond, 1983)

Jappe Alberts, W., H.P.H. Jansen en J.F. Niermeyer, Welvaart in Wording, sociaal-economische geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de Middeleeuwen (Den Haag, 1977)

Jolles, J.A. De Schuttergilden van Noord-Brabant overzicht van hetgeen nog bestaat ('s-Hertogenbosch, 1934)

G.C.A. Juten, 'Consilium de Beke' in: Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde XXVII (1920) 257-272

Kappelhof, A.C.M., 'Ontginningen in de Meierij van Den Bosch' in: Noordbrabants Historisch Jaarboek 2 ('s-Hertogenbosch/Zutphen, 1985) 199-221

Kappelhof, A.C.M., De Belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730). Dissertatie RUU (Tilburg, 1986)

Kappelhof, A.C.M., 'Een Moergestelse cijnsrol uit 1359' in: De Kleine Meijerij 39 (1988) 75-83

Knippenberg, W.H.Th., 'Het gildezilver in de Kleine Meierij 7. St.-Jorisgilde te Moergestel' in: De Kleine Meijerij 27 (1976) 49-57

Knippenberg, W.H.Th., 'Het gildezilver van het St.-Catharinagilde te Moergestel' in: De Kleine Meijerij 36 (1985) 46-52

Laarhoven, A., van 'Archeologische vondsten te Moergestel (Overzicht van opgegraven putten op de Broekzijde en de Molenakkers en van een vroeg-middeleeuwse nederzetting met urnenveld in de Molenakkkers)' in: De Kleine Meijerij 32 (1981) 34-40

Laarhoven, A. van, 'Archeolgisch overzicht van de gemeente Moergestel' in: De Kleine Meijerij 38 (1987) 68-74

Poel, J.M.G. van der, 'De landbouwenquête van 1800' in: Historia Agriculturae II (Groningen, 1954) 45-233

Rooijakkers, Gerard, Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853 (Nijmegen, 1994)

Sanders, J.G.M. (red.), Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1572-1795 Een institutionele handleiding. ('s-Hertogenbosch, Hilversum, 1996)

Scheirs, J.G.M., 'De ouderdom van een standerd-molen' in: Molens 3 (1988) 16-21

Scheirs, Jan, 'De Moergestelse windmolen: Historische en bouwhistorische bijzonderheden.' in: De Kleine Meijerij 40 (1989) 1-11 en 39-45

Schutjes, L.H.C., Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch 5 dln. (St. Michielsgestel, 1870-1876)

Severijns, Ruud, 'Korte schets van de bestuurlijke ontwikkelingen in Moergestel voor 1795' in: De Kleine Meijerij 34 (1983) 47-50

Slicher van Bath, Bernard, De agrarische geschiedenis van West-Europa 500-1850 (Utrecht, 1987)

Smits, A.A.M., Historie van Moergestel (Moergestel, 1975)

Verhulst, A., 'Het sociaal-economisch leven tot circa 1000. Landbouw' in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden dl I (Haarlem, 1981) 166-182

Vriens, Noud en Ad Wolfs, 'De Oirschotse weg in Moergestel' in: De Kleine Meijerij 43 (1992) 87-90

Vries, J. de, 'Adriaan Somers van Tilburgse wieg tot Moergestels schavot (1678-1743)' in: De Kleine Meijerij 29 (1978) blz. 11-20

Wolfs, A.P., 'De achterkant van een jaarverslag van het armbestuur' in: De Kleine Meijerij 42 (1991) 118-119

Wolfs, A.P. 'In en om de kerk van Moergestel. Historische feiten en gebeurtenissen betreffende het kerkgebouw, geestelijkheid en parochianen bijeengelezen' in: De Kleine Meijerij 44 (1993) 75-82

Wuisman, P.J.M., 'De chirurgijn en vorster Functionaris die verantwoordelijk was voor de opsporing van en het aanklagen van wetsovertreders. Paulus Hulsenbout, een omstreden figuur te Moergestel in: De Kleine Meijerij 27 (1976) 108-111

Wuisman, P.J.M., 'De Moergestelse schoolmeester koos geld voor zijn eieren' in: De Kleine Meijerij 30 (1979) 60

P.J.M. Wuisman, 'De teruggave van de Moergestelse kerk in 1809' in: De Kleine Meijerij 33 (1982) 88-97

Wuisman. P.J.M., 'Wisselingen in het dorps- en gemeentebestuur te Moergestel in de Bataafse en Franse tijd' in: De Kleine Meijerij 34 (1983) 50-54

Wuisman. P.J.M. 'Het dorpsreglement van Moergestel in 1713' in: De Kleine Meijerij 36 (1985) 15-25

Wuisman, P.J.M., 'De secretarissen van Moergestel' in: De Kleine Meijerij 38 (1987) 68-74

Wuisman, P.J.M., 'Klachten over de Moergestelse onderwijzers in het begin van de vorige eeuw' in: De Kleine Meijerij 40 (1989) 66-68

Wouw, Annemie van de, 'De Vrije Hoeve van Moergestel' in: De Kleine Meijerij 34 (1983) 83-96
 
Venster sluiten